VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE, MAGAZINES EN ONTWERPEN

 1. Van onze ontwerpen mag niets worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
 2. Tegen al dan niet opzettelijke inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht zullen wij ons zich uiteraard verzetten.
 3. Er mag dus zonder onze toestemming geen codes verspreidt of verveelvoudigt worden, door ze op internet te zetten,
  middels mail/persoonlijke berichtjes via social media etc doorgeven, af te drukken in een boek of kopieën te geven aan een ander.
 4. Gebruik van ontwerpen zijn bestemd voor eigen gebruik, dus voor commerciële doeleinden niet toegestaan!
 5. Magazine particulier doorverkopen:
  U heeft wellicht de code gebruikt en daarmee ook de patronen uit de magazines gebruikt. Diegene die de magazines van u koopt gaat ze dus ook weer gebruiken.
  U verkoopt (commerciële doeleinden niet toegestaan) hiermee dus ook de patronen die wij met veel zorg hebben ontworpen en omgezet naar snijpatronen/gedigitaliseerd.
 6. Uitgeverij Blad Apart is niet aansprakelijk indien er sprake is van ontwerp- en/of(type-)fouten.