• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst en verwerking door de bank van het abonnementsgeld.
  • Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt en alleen als u de afgelopen twaalf maanden geen abonnement hebt gehad.
  • Cadeau- en proefabonnementen stoppen automatisch.
  • Voor het beëindigen van een abonnement geldt een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de abonnementsperiode.
  • Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.
  • Opzeggen kan via de website van Abonnementenland.nl.
  • Inning van het abonnementsgeld geschiedt vanaf dit moment in termijnen van een jaar.
  • Vervolgens geldt een opzegtermijn van 12 weken vanaf de dag dat de opzegging
  • Nazending tot maximaal na 4 maanden na uitgave van het magazine
  • Prijswijzigingen voorbehouden